Tisková konference představila podrobný program akcí k 216. výročí bitvy u Slavkova

Pásmo velkých i drobnějších akcí, které připomínají Bitvu tří císařů, má letos společnou marketingovou kampaň pod hlavičkou 1805-2021. Akce podpořil Jihomoravský kraj, jejich propagaci svěřil destinační agentuře Brněnsko.

„Nosnou linkou jsou pro nás akce, které připomínají historicky doložitelné události – příjezd Napoleona do Brna, příchod historické kolony Kolowrat, střet s předsunutými francouzskými jednotkami ve Vyškově, přípravy na bitvu ve Slavkově a rekonstrukce bitvy,“ popisuje Michal Burian z destinační agentury Brněnsko, která akce k připomínce bitvy s podporou Jihomoravského kraje marketingově zastřešuje.

Programové pásmo odstartuje 20. listopadu akcí Napoleon v Brně. Historický průvod císaře Napoleona a jeho gardy projde městem Brnem pro připomínku příjezdu císaře Napoleona do města v roce 1805.

Týden poté vyjde a vyjede z Olomouce historická kolona Kolowrat, která stráví několik dní a nocí na cestě na bojiště. Členové Klubu vojenské historie Ostrava a jejich příznivci pochodují v dobových uniformách, zbraně mají naložené na povozech a v mrazivé noci spí ve vojenském ležení. Účastníci se k pochodu připojují postupně, někteří jdou celý týden, jiní se připojí jen na pár dní. Letos je zatím na začátek pochodu přihlášeno 30 účastníků. Připravuje se i povoz s koněm a kavalérie. Před dvěma lety, kdy se akce konala v tomto formátu naposledy, došlo do cíle na místo konání bitvy na šedesát vojáků.

Události roku 1805 si bude připomínat i Vyškov, kde se odehrál střet s předsunutými francouzskými jednotkami. Tady ještě spojenecká armáda zvítězí. Akce Vyškov v roce 1805 má tradici již od roku 1995. Hlavní část programu se letos odehraje 30. 11. a 1. 12. především na vyškovské náměstí. Akce ale připomíná nejen uniformy a koně, ale především útrapy obyvatel měst a obcí a těžký život obyčejných vojáků a utrpení raněných v lazaretech.
Programu se zúčastí asi 150 vojáků v dobových uniformách a asi 50 dobových civilistů (sedláci, měšťané, mniši, jeptišky), kolem 30 koní, 2 dobové vozy, děla… Zapojí se zde i kolona Kolowrat, dobové civilisty sehrají studenti z projektu Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov. Město navíc přispělo autdoorovou mobilní hrou Skryté příběhy: Carovo rozhodnutí – rok 1805, Vyškov.

Vzpomínat se bude tradičně i ve Slavkově. Program Tenkrát ve Slavkově 1805 se uskuteční o víkendu 3. a 4. prosince.

Město návštěvníkům připomene historické události, jako například nocování císaře a cara na zámku nebo připomenutí Napoleonova triumfu v zámeckém parku. Tváří sobotního programu bude opět herec Václav Vydra v roli francouzského pobočníka.

Připraveny budou také dvě bitevní ukázky v dobových kulisách – první se ve spodní části zámeckého parku odehraje za denního světla ve 12.00, druhá pak ve 20.00 diváky vtáhne do noční šarvátky zapojením děl a pyrotechnických efektů. V sobotu návštěvníci kromě historického programu zažijí i řemeslný jarmark na Palackého náměstí a na nádvoří zámku. Na dvě stě historických nadšenců z několika evropských zemí připomene, v jak náročných podmínkách se vojáci připravovali na bitvu. Nejen tyto bitevní ukázky budou doprovázeny historickým komentářem.

A stejně jako v roce 1805, i tentokrát vše vyvrcholí bitvou. 4. 12. od 14:00 do 15:30 se armády střetnou v rekonstrukci bitvy u Tvarožné. Letošní ročník divákům nabídne pohled na finále bitvy, na Napoleonův „Lví skok“ a rozhodující boj na Prateckých výšinách. Předpokládá se účast přibližně 1000 účastníků z 15 zemí světa, 60 koní, 15 děl.

V neděli 5.12. ve 12:00 proběhne oficiální pieta na Mohyle míru s ekumenickou bohoslužbou, která připomene padlé – podle odhadů se počty obětí tohoto střetu pohybují kolem 20 000 a šlo o jednu z nejkrvavějších bitev na našem území.