Příjezd panovníků na zámek

Prožijte jedinečnou atmosféru, kterou zažili obyvatelé Slavkova před 214 lety! Na zámek přijíždí dva nejvlivnější panovníci tehdejší Evropy, zdraví se s prostým lidem a dokonce s ním i tančí… vždyť zítra mají přeci porazit Napoleona a dát mu najevo, kdo je v Evropě pánem…