Francouzové v Křenovicích

Skupina historického šermu Buhurt a obec Křenovice si vás dovolují pozvat při příležitosti 214. výročí Bitvy tří císařů do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, k malé šarvátce vojenských jednotek, na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře, k malému pietnímu aktu u božích muk a slavnostnímu nástupu u pomníku M. I. Kutuzova.

V pátek 29. 11. 2019  od 10.00 bude improvizované vojenské ležení přístupné pro děti ze školky a žáky ze školy,kde jim bude podán odborný a poutavý výklad, tentokráte na téma „Zranění a jejich léčba po bitvě“. Přítomen bude polní lékař té doby a provede ukázku amputace končetiny.

Od 16.00 pak bude veřejnosti přístupné improvizované vojenské ležení ve dvoře Obecní hospody, kde, jako již tradičně, uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských a rakouských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. Na prostranství před dvorem se letos utáboří ruská jednotka se svými stany a dělem. V letošním roce opět posílí naše řady kolegové z Francie a Bulharska. Nebude chybět prodej svařeného vína, uzených klobás a pro děti párků v rohlíku.

V podvečer (18.00) se jednotky přemístí na okraj Křenovic směrem k Holubicím na bitevní pole, kde předvedou malou komentovanou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům.

V 19 hodin vyjdou za svitu pochodní jednotky uniformovaných vojáků, dětí s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 212 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu historické hudby na téma slavkovská bitva, odpálen slavnostní ohňostroj, ve kterém se pokusí pomocí pyrotechnických efektů a hudby znázornit dění celé bitvy: nástup vojáků, krvavá řež a marnost smrti.

V sobotu 30. listopadu dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám k malému pietnímu aktu v 11 hodin.

V neděli 1. prosince proběhne v Křenovicích v 9 hodin slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu.

 

Program

pátek 29.11.2019

16.00
Prohlídka vojenského ležení pro veřejnost
Ukázka operace raněného vojáka
dvůr Obecní hospody

18.00
Ukázka bojové šarvátky
na konci ulice Havlíčkové za účasti jezdeckých jednotek

19.00
Pochod ke Zlaté hoře, uctění památky padlých u hromadných hrobů a slavnostní ohňostroj (20.00)

sobota 30.11.2019

11:00
Průvod francouzských jednotek k Božím mukám a malý pietní akt

neděle 1.12.2019

9:00
Slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova
ulice Na Liškov

Organizátor:

Skupina historického šermu Buhurt Křenovice

Spolupracující subjekty:

Obec Křenovice

Více informací: www.buhurt.cz

Foto: Archiv SHŠ Buhurt