Jak to bude v roce 2020

Intenzívně pracujeme na programu navzdory omezením plynoucím z pandemie covid-19. Děláme si naději, že se připomínka historických událostí vrcholících bitvou u Slavkova-Austerlitz v roce 1805 budou konat. Děkujeme za trpělivost.