Francouzská Velká armáda

Strategickým cílem francouzské armády bylo dosáhnout rychlými pochody jádro sil protivníka a zničit je v rozhodné bitvě. Vojenští odborníci proto hovoří o strategii generální bitvy. Za pochodu dokázala francouzská armáda vyvinout rychlost, která se rovnala až dvojnásobku rychlosti jejích rivalů. Velkou předností Napoleonovy vojenské organizace byly armádní sbory, ve kterých byly zastoupeny všechny druhy zbraní, tedy pěchota, jezdectvo, dělostřelectvo i technické jednotky.

Proti linii Spojenců nasazovali Francouzi nejen volné formace pěšáků, ale stále častěji sevřené formace kolon o hloubce šestnácti řad, tvořené praporem pěchoty. Byly to formace velmi pohyblivé, které se během bojové akce snadno uvolňovaly a opět řadily. Umožňovaly navíc rychlý přechod z pochodového do bitevního tvaru, tedy z pochodové do bojové kolony. K odražení útoků jezdectva proti pěchotě vyvinula lineární taktika čtverce pěšáků, zvané karé.

Hlavním vnějším rozlišovacím znakem byly uniformy. Pro francouzskou armádu byla od dob revoluce typická modrá barva stejnokroje – modrý kabát s červenými výložkami. Pestřejší bývaly uniformy jezdeckých pluků.

Jaromír Hanák a kolektiv. Muzeum Brněnska