Lidské ztráty v bitvě u Slavkova

Bezpochyby největší ztráty utrpěli Rusové. Celkově měly činit včetně zajatých a nezvěstných kolem 23.500 mužů, ztráty gardy k tomu 1.900 mužů. Počet padlých a raněných se odhaduje na 16.000. Rakouské ztráty činily přes 5.900 mužů, z nich mělo být přibližně něco přes 1.800 padlých a raněných. Francouzské ztráty byly nejnižší: podle pramenů činily 8.649 mužů; z nich bylo 1.389 padlých a 7.260 raněných. Je však možné, že toto číslo bylo záměrně podhodnocené…

Padlí na obou stranách byli většinou pohřbíváni ve společných hrobech; jednotlivě pak z větší části do mělkých (15 – 25 cm hlubokých), výjimečně i hlubších (60 – 150 cm hlubokých) hrobů. Dnešní hromadné hroby na bojišti jsou ovšem často sekundární (tj. byly sem uloženy exhumované ostatky). Původních údajně 20 – 22 šachtových hrobů, jež byly lokalizovány ve 30. letech 20. stol., by mohlo obsahovat těla desítek až stovek vojáků. Dokumentace vzala bohužel za své v r. 1945 při osvobozovacích bojích v okolí Mohyly míru, kde byla mapa hrobů uložena. Dnes se ví jen to, že byly na katastru Sokolnic, Telnice, Blažovic, Hostěrádek-Rešova, Šlapanic, Křenovic, Zbýšova, Prace, Tvarožné, Ponětovic, Kobylnic, Sivic a Holubic. Hmatatelné výsledky zatím nepřinesla ani identifikace hromadných hrobů s pomocí moderních metod soudobé archeologie (letecká prospekce).