Spojenecká armáda

Morálka rakouské armády, složené z mnoha národností a stíhané sérií porážek, nebyla dobrá. Rakouská armáda trpěla nedostatkem peněz, zastaralou organizací, nízkou bojovností a častými dezercemi. Pokud jde o ruskou armádu, byla její bojová morálka přece jenom o poznání lepší.

Pro rakouskou armádu byly charakteristické bílé stejnokroje. Dělostřelci oblékali hnědé kabáty a pestrostí svých uniforem se nejvíce odlišovali husaři, lehcí jezdci, jejichž stejnokroj byl odvozen z uherského národního kroje.

V ruské armádě převládala zelená barva uniforem. Barevné kombinace výložek, manžet a límců pomáhaly rozlišovat od sebe jednotlivé pluky. Kozáci představovali v ruské armádě neřadové jezdectvo, jež nebylo na rozdíl od ostatních jezdeckých pluků cvičeno k boji ve vyrovnaných řadách, ale útočilo naopak v neuspořádaném houfu.

Jaromír Hanák a kolektiv. Muzeum Brněnska