VYŠKOV V ROCE 1805 – PROGRAM

Vyškov se dnes jeví jako poklidné město, avšak ve své minulosti si prožilo i bouřlivé okamžiky. O jednom z nich se dokonce dočteme na stránkách světoznámého románu L. N. Tolstého Vojna a mír. Autor očima svých hrdinů líčí nejen slavkovskou bitvu z 2. prosince 1805, ale rovněž události, které k ní vedly a které jí předcházely. A právě s tím souviselo i dění ve Vyškově. V listopadu 1805 prošla naším regionem vojska všech tří armád – rakouské, ruské i francouzské. Dne 19. 11. 1805 se ve Vyškově setkal ruský generál Kutuzov s generálem Buxhöwdenem a posléze se svými vojsky ustoupili směrem k Olomouci. Vyškov byl 21. 11. 1805 obsazen Francouzi a na zámek toho dne dokonce zavítal sám Napoleon Bonaparte. 25. 11. 1805 se neúspěšně pokoušelo olomouckou branou do města proniknout na 5000 kozáků. 28. 11. 1805 došlo ve Vyškově k bojovému střetnutí mezi rusko-rakouskými spojeneckými jednotkami na straně jedné a francouzskými vojáky na straně druhé. V dobových materiálech se hovoří o jezdecké šarvátce. Výsledkem bylo vyhnání Francouzů z města. Na vyškovském zámku se toho dne konala porada za účasti rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra. V archivu státní knihovny v Moskvě se nachází obraz Car Alexandr ve Vyškově po vyhnání Francouzů 28. 11. 1805.

Vzpomínková akce vztahující se k době napoleonských válek má ve Vyškově tradici od roku 1995 a patnáct let navazuje na pochod ruských a rakouských jednotek z Olomoucka ke Slavkovu. Večerní komponovaná komentovaná a scénickou hudbou podbarvená ukázka se odehrává přímo na náměstí, tudíž diváci se nacházejí takřka v centru veškerého dění – cílem je ukázat nejen šarvátku a krásu uniforem, ale i tíživou situaci obyvatel měst v době válek a operaci raněného vojáka. V závěru ukázky nechybí scéna z románu Vojna a mír a pietní zakončení.

V průběhu večerní ukázky a malé ranní přehlídky diváci uvidí asi 90 – 100  uniformovaných účastníků z klubů vojenské historie z ČR i zahraničí, asi 15 koní a opět více než 40 dobových civilistů v podání studentů z projektu Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov. V letošním roce si navíc návštěvníci města budou moci již během odpoledne na náměstí prohlédnout francouzské polní obvaziště Service de Santé. Scénáře, režie, komentování ukázky a produkčních prací se opět zhostí Mgr. Jana Kolčářová.

Doprovodným programem budou i v letošním roce přednášky v Knihovně Karla Dvořáčka, fotografická výstava a k ochutnání gastronomické speciality.

Specifikem vyškovské akce je nejen předvedení komponované ukázky ve večerních hodinách na náměstí, soustředění se na útrapy obyvatel a vojáků, ale i zapojení studentů z gymnaziálního projektu Oživlá historie pod vedením Mgr. Jany Kolčářové. Ti účinkují v rolích dobových civilistů a pomáhají i s prezentací. Poprvé byli studenti angažování v roce 1995.

 

Doprovodný program

Pondělí 19. 11. 2018 – 16:30

přednáška Ing. Jaroslava Janúška „Nové poznatky o vojenských nemocnicích v 18. a 19. století“ – v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Pondělí 26. 11. 2018 – 16:30

komentovaný videodokument RNDr. Aloise Klevety „Císařská silnice a její význam v roce 1805“ – v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Fotografická výstava „Vyškov v roce 1805 – ohlédnutí za rokem 2017″

ve vinotéce Sklep U Balátů; fotografická výstava „Oživlá historie – ohlédnutí za rokem 2017“ – v budově gymnázia.

Gastronomické speciality z polní kuchyně rakouské a francouzské armády

vařené víno dle francouzské dobové receptury z vinotéky Sklep U Balátů.

Po celý rok

v ZOO parku Vyškov je možno vidět dnes již poměrně vzácný druh osla poitouského, který byl ve francouzské armádě využíván k tažení těžkých děl.

 

 

Organizátoři a pořadatelé:

Jana Kolčářová – hlavní organizátor

Město Vyškov

MKS Vyškov

Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov

Informace

Facebooková stránka „Vyškov v roce 1805“

Událost na Facebooku „Vyškov v roce 1805 – 2018“

Stránky města Vyškova

Stránky KKD

Stránky MKS