Poděkování

Děkujeme všem, kteří se letos podíleli na akcích připomínající události roku 1805. Akce se zúčastnilo téměř 1500 účastníků z 16 zemí světa, navštívily je desetitisíce lidí a zaznamenaly je stovky tisíc diváků a čtenářů českých a zahraničních médií. Velké díky patří všem uniformovaným účastníkům, organizátorům i samotným divákům. Těšíme se na vás i v příštím roce. Věříme totiž, že připomínat si válečné události a jejich dopady má obrovský smysl.