Napoleon v Brně


Ve městě je nastolen pořádek prostřednictvím četnictva, je zakázáno vydávání a distribuce novin, je zabavena pošta, vše je řízeno veřejnými vyhláškami. Brněnské obyvatelstvo je dokonale odříznuto od všech informací, což vyvolává stísněné nálady, ale také naprostou poslušnost a respekt.

Panovník bez slávy

Dne 20.11.1805 ve 13.00 hod vjíždí do Brna císař Napoleon. V šedém kabátě, černém klobouku, obklopen svojí tělesnou gardou vůbec nepřipomíná panovníka světové velmoci. Žádné vítání, žádné oficiality. Ubytuje se v Místodržitelském paláci na dnešním Moravském náměstí. Spolu s ním ve městě zůstává jen jeho garda v počtu 5.000 mužů, a to jednak přímo v paláci, část ve městě, část v Králově Poli. Dále je zde umístěno 10 granátnických praporů počtem však značně oslabeným ztrátami v průběhu pochodu.

Ostatní vojsko vchází do Brna Brněnskou branou v prostoru dnešního Šilingrova náměstí, prochází Zelným trhem a Brno okamžitě opouští Židovskou branou v prostoru dolního konce Masarykovy ulice. Vše směřuje do prostoru  severovýchodně a východně od Brna, do vsí a terénu.

Organizovaní Brňané

V Brně panuje organizovaný pořádek. Městu je uloženo denně dodávat Francouzům 26 000 liber masa, 20 000 bochníků chleba a odevzdat 5 000 párů bot. Ve městě jsou ubytováni nejvyšší velitelé i ministr zahraničních věcí. Obyvatelé Brna nabízejí Francouzům za některé potraviny a úkony peněžní náhradu, což tito ve většině přijímají a tím zbavují obyvatele zoufalých starostí se sháněním produktů, které se staly nedostatkovými.

Maršál Soult dostává příkaz obsadit město Slavkov a maršál Murat obsazuje okolí Pozořické pošty. Vše má za cíl získat přehled o dislokaci koaličních vojsk a včas zaznamenat jejich přesun ve směru k francouzské armádě.

Autor: Ladislav Mucha