Historie

Evropské souvislosti aneb proč k bitvě došlo?

Současník císaře Napoleona, pruský vojenský teoretik Carl von Clausewitz, autor knihy „O válce“, z které jsou i v dnešní době prováděny přednášky na všech vojenských akademiích ve světě,  rozvedl svoji tezi  o tom, že „Válka je pokračováním politiky jinými prostředky“.

Spojenci se spojují. Napoleon je ve Znojmě

Koalice Ruska a Rakouska ustoupila před Francouzi po tehdy skoro nové císařské silnici od Vídně přes Znojmo, Pohořelice, Brno, Prostějov, Olomouc včetně tohoto města. Zde chtěla vyčkávat na další posily z Ruska a rozhodnout se o způsobu provedení konečné, zničující bitvy.

Napoleon v Brně

Dne 19.11.1805 vjíždí do Brna francouzský předvoj vedený maršálem Muratem, švagrem císaře Napoleona, který rychle obsazuje úřady, pevnost Špilberk a přijímá oficiální delegaci města vedenou biskupem Schrattenbachem. Francouzi se zmocňují stovek tun střelného prachu, mnoha děl, vojenských uniforem i střelných zbraní.

Před bitvou

Dne 21.11.1805 opouští císař Napoleon Brno a vyrazil prozkoumat terén ve směru k Vyškovu. Prohlídka terénu je opravdu dokonalá. Císař se vydává i na vrchol kopce Santon u Tarožné, ve Vyškově nechává styčného důstojníka, aby ihned hlásil objevení se nepřítele. Císař dokonale pozoruje i Pratecký kopec a Žuráň, kde bude mít o několik dní později velitelské stanoviště. Několikrát opakuje větu : „Pánové, tady se budeme bít“.

Slavkovské bojiště krvácí…

Napoleon se dne 1. 12. 1805 v předvečer bitvy již pohybuje v prostoru budoucího bojiště. Na některých místech osobně dohlíží na rozmístění vojenských těles a upřesňuje směry velitelům sborů.

Období smiřování

Dne 4. 12. 1805 se u Spáleného mlýna poblíž Kyjova setkává Napoleon s císařem Františkem II. a dohodnou se na podmínkách příměří. Ruský car je již daleko od místa bojiště, jeho říše zůstává de facto ve válečném stavu s Francií až do roku 1807, ale to už je zcela jiná historie.

Partneři projektu